eurostaff logo final-1

Infoschůzka

Na počátku naší spolupráce vás pozveme na neformální vstupní pohovor, neboť je důležité, abychom se vzájemně poznali.

Chceme poznat vaše potřeby, zkušenosti, znalosti, profesní kvalifikaci. Tento pohovor je veden v češtině, pokud vaše angličtina je již na pokročilé úrovni, může být veden také v angličtině.

Pohovory jsou v EuroStaffu 1x měsíčně a pokud vám tento termín nevyhovuje, lze domluvit i jiný termín. Pro účastníky týdenních jazykových kurzů děláme vstupní pohovory v rámci těchto kurzů.

V případě, že se rozhodnete vycestovat, a budete vyhovovat požadavkům našich partnerských nemocnic, pomůžeme vám vyplnit veškeré potřebné formuláře, nezbytné pro vašeho nového zaměstnavatele v zahraničí.

Připravíme vás pečlivě na pohovor v angličtině s vaším zaměstnavatelem tak, abyste uspěli. Jsme si vědomi toho, že pro některé z vás se může jednat o první zkušenost s výběrovým řízením vedenou v cizím jazyce. Tento pohovor je velice důležitý, ale v některých případech můžete dostat pracovní smlouvu od nemocnice i bez výběrového řízení.

 

 

 

Termíny infoschůzek


Na infoschůzku se přihlašte pouze v případě, že vaše vzdělání je alespoň Bc., nebo DiS., máte min. 2 roky praxe a vaše angličtina je na středně dobré úrovni.

  • středa 5.9.2018 v 10.00 hodin

Dotazník uchazeče o práci v zahraničí
Datum a čas pohovoru (*)
doplňte!
Do políčka zadejte Vámi vybraný termín a čas pohovoru (viz výše)
Jméno a přijmení (*)
Jméno a přijmení není zadáno!
Titul
Invalid Input
Datum narození
doplňte!
Telefon (*)
doplňte!
E-mail (*)
doplňte email!
Nejvyšší dosažené vzdělání (*)
doplňte!
Počet let praxe (*)
doplňte!
Specializace (*)
doplňte!
Nynější zaměstnání, oddělení, pozice (*)
doplňte!
Pozice a země, o kterou máte zájem (*)
doplňte!
JAZYKOVÉ ZNALOSTI
Jazyk (*)
doplňte!
jazyk / úroveň znalostí
Jazyk
doplňte!
jazyk / úroveň znalostí
Jazyk
doplňte!
jazyk / úroveň znalostí
Jazyk
doplňte!
jazyk / úroveň znalostí
Ověření - opište (*) Ověření - opište
  Obnovit
Chyba!
  

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním (zejména ukládáním, úpravou, vyhledáváním, tříděním, kombinováním, likvidací a poskytování třetím osobám, jejichž totožnost mi bude sdělena) svých osobních údajů poskytnutých mnou za účelem zprostředkování zaměstnání a/nebo pro statistické účely.

Beru na vědomí, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné.

Předmětem zpracování jsou základní osobní údaje (jméno a příjmení, datum, měsíc a rok narození, státní příslušnost, rodinný stav vč. údajů o počtu dětí, náboženské vyznání, zdravotní stav), dále informace týkající se kontaktních údajů včetně kraje a města bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, jakož i informace týkající se současného stavu na trhu práce (pozici, oddělení) a získané dosavadní praxe a specializace, a dále dobrovolné poskytnutí fotografie a kopie pasu.

Zpracování osobních údajů probíhá v písemné i elektronické formě.

Beru na vědomí, že jsem tímto byl/a před uděleném svého souhlasu se zpracováním osobních údajů poučen/a o svém právu požádat správce o poskytnutí informace o zpracování svých osobních údajů podle § 12 Zákona, o svém právu podle § 21 Zákona v případě zjištění či domněnky, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, (i) požádat správce o vysvětlení, (ii) požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, zejména o blokování, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, (iii) požádat o provedení opravy mých osobních údajů, (iv) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a (v) v případě vzniku újmy uplatňovat své nároky v souladu s příslušnými právními předpisy.

Tento souhlas uděluji společnosti Eurostaff CZ s.r.o., IČO:  26202379, se sídlem Plzeňská  140/235 Praha 515 Stodůlky 155 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 79325, jako správci.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován na dobu do jeho odvolání.

Jsem si vědom/a toho, že souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoli odvolat.

Vzhledem k tomu, že tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů je poskytován v elektronické podobě, souhlasím rovněž s tím, že záznam o jeho poskytnutí bude sloužit jako doklad o poskytnutí mého souhlasu.

 

Nabízíme pozice v těchto zemích: Saúdská Arábie, Katar, Spojené arabské emiráty, Velká Británie, Bahrajn

Hledáme: zdravotní sestry, lékaře, fyzioterapeuty ....

EuroStaff CZ s.r.o.

Sídlo společnosti:

mapa-smallPlzeňská 140/235
155 00 Praha 515

+420 605 130 576

IČO: 26202379
DIČ: 005-26202379